Her finner du presentasjonen fra dagens kurs. noe opphavsrettighetsbeskyttet materiale Kan være fjernet. Hvis du mangler noe, er det bare å ta kontakt. Presentasjonen er ment til eget bruk og ikke til til reproduksjon i form av PDF etc.

 

Her er den:

Presentasjon Human-Etisk forbund Mars 2021

Samskrivingsdokumentet ligger her:

Mandag 15. mars

Onsdag 10. Mars

Mandag 8. mars

Facebook banner.jpg