Her finner du presentasjonen fra dagens kurs. noe opphavsrettighetsbeskyttet materiale er fjernet. Hvis du mangler noe, er det bare å ta kontakt. Presentasjonen er ment til eget bruk og ikke til til reproduksjon i form av PDF etc. Her er den: Presentasjon Natur

Vil du ha tilgang til nettressurser i tilknyting til kurset? Registrer en gratis profil på Onlinekurset: