Her finner du til opplegget for Nordkapp VGS. Presentasjonen er ment til eget bruk og ikke til til reproduksjon i form av PDF, publisering på  nett etc.

Link til Zoom er her

Meeting ID: 826 3254 4224

 

Bruk den gjerne presentasjoner og samskriving aktivt gjennom øktene:

Presentasjon 19.08.21 

Presentasjon 20.10.21

Samskrivingsdokument