Om gnistrende.net

Om gnistrende.net

Gnistrende.net - skoleutvikling og undervisning.

 

Gnistrende.net kan du bestille kurs, foredrag og bøker for lærere, skoleledere og andre som jobber med undervisning og læringsledelse.

 

Alle våre tjenester er kjennetegnet av engasjement, relevans, faglig forankring og praktisk tilnærming.

 

Etter et kurs eller et foredrag skal deltakerne umiddelbart kunne ta i bruk teknikker, redskaper og øvelser i egen praksis.

 

Gnistrende.net ble opprinnelig etablert som en ressursside til Jørgen Moltubaks bok “Gnistrende undervising” i 2015. Fra 2020 tilbys et bredt spekter av tjenester. Vi skreddersyr gjerne opplegg sammen med samarbeidspartnere som har høy spisskompetanse på sine felt.

Vi tilbyr åpne kurs, kurs på bestilling fra oppdragsgivere, og i samarbeid med andre aktører. Noen av våre samarbeidspartnere er BroAOF, Utdanningsforbundet og JobbAktiv

Mer og mer av kursingen foregår online - finn ditt kurs på portalen 

Onlinekurset.no

Universitetsforlagets podcast om Improvisasjon i klasserommet:

Foredrag på Utdanningsforbundets forskningskafé om relasjonsbygging:

Gjest i Rekk opp hånda sesong 1 hos Janne og Martin og snakker om klasseledelse:

Noen tidligere kunder:

Akademiet videregående skole, Sandnes

Akademiet videregående skole, Ålesund

Akademiet Ypsilon, Drammen

Akademika Frydelund

Akershus fylkeskommune, fylkeselevrådsseminar

Buskerud Voksenopplæring

Drømtorp VGS

Eidsberg kommune, felles planleggingsdag

Gyldendal undervisning

Human Etisk forbund

Jaer skole, Nesodden

JobbAktiv

Kopinor

Møre og Romsdal Voksenopplæring

Naturfagsenteret

Nesodden kommune, felles planleggingsdag

Nordland Voksenopplæring

Nygård skole, Bergen

Oppland Human Etisk forbund

Oslo Voksenopplæring, Helsfyr

Oslo Voksenopplæring, Rosenhof

OsloMet – PPU yrkesfag, Kjeller

OsloMet 5-10 lærerutdanningen, Bislet

Risør VGS

Rogaland Voksenopplæring

Romsdal videregående skole, Molde

Språksenteret, Sofienberg

Steinerskolen på Nesodden

Svendstuen skole, Oslo

Telemark Voksenopplæring

Tokerud ungdomsskole

Troms Voksenopplæring

Universitetet i Sør-Øst-Norge – biblioteket

Universitetet i Sør-Øst-Norge- Profesjonskonferansen

Vestfold Human Etisk forbund

Vestfold Voksenopplæring

VGS Online

Østfold Human Etisk forbund

Østfold Voksenopplæring

Årvoll skole, Oslo