top of page

Lærer, bli kjent med ditt blinde felt

Å kjenne seg selv som lærer handler om å ta vår personlighet og våre reaksjonsmønstre på alvor. Det handler om å se og bruke egne talenter og ressurser, og å kunne møte kritikk på en problemløsende måte. Selvinnsikt hos deg som lærer gjør det lettere å være raus og du blir mer fleksibel i møte med elevene dine. Når du kjenner deg selv, skapes det mot, tydelighet og ydmykhet.
Vi møter lærere som er mest opptatt av fag og didaktikk, og som derfor nedprioriterer viktigheten av å jobbe med egen selvinnsikt. Samtidig har mange av de samme lærerne, etter at de har jobbet med dette som et tema over en tid, fått et bedre forhold til både sine elever, elevens foresatte og kollegaer. De står ikke lengre i veien for å skape de trygge og bærekraftige relasjoner. Elever og foresatte kjenner på trygghet, energi og læringsglede.


Ta ansvar for automatiske mønstre

Poenget med å kjenne seg selv som lærer er at du i større grad kan forstå og ta ansvar for dine automatiske mønstre og se hva du skaper av reaksjoner i møte med elever og foresatte. Elevene er forskjellige fra deg og fra hverandre


Blinde felt

Et blindt felt er den delen av vår personlighet eller atferd som elever og foresatte ser, men som vi selv ikke kjenner til. Det tok meg mange kurs i selvinnsikt, master i psykisk helse og videreutdanning i kognitiv terapi, før jeg oppdaget et av mine blinde felt; Nemlig hvordan jeg gjør det jeg kan for å unngå konflikter og dårlig stemning i klassen. Resultatet av dette har vært at jeg ubevisst har oversett uskyldig uoverensstemmelse eller grupperinger innad i elevgruppen, noe som har gjort at dette har fått utviklet seg til større konflikter, utestenging eller mobbing.Hvorfor skal du kjenne deg selv som lærer? - Jo, fordi elever og foresatte ser deg svært tydelig

Kanskje er ditt blinde forskjellig fra mitt? Kanskje oppleves du av elevene som mer streng enn du ser selv og at elevene derfor trekker seg litt unna, eller at du av elevene oppleves som så hjelpevillig at elevene føler seg invadert? Kanskje er du så resultatorientert at du «løper» fra klassen eller enkeltelever, eller du er så opptatt av å skape de autentiske timene at det kan gå på bekostning av elevers behov for struktur? Kanskje gjenkjennes du av elevene som så faglig fokusert at du ikke tar deg tid til å møte behovene som den enkelte elev har, eller kanskje er utfordringen din at elevene opplever at du stiller flere spørsmål enn det de setter pris på å besvare? Kanskje er ditt blinde felt at du bruker humor når elevene hadde trengt ditt alvor eller kanskje kan elevene oppleve deg så direkte i din kommunikasjon at de kan bli engstelige? De fleste av oss fornemmer vårt blinde felt, men få forstår styrken i dette.


Da jeg oppdaget mitt blinde felt var det lettere å gripe inn i det ubehagelige før det vokste seg stort. Når du øker din selvinnsikt, vil du også få innsikt i hva du må utvikle mer av for å styrke relasjonen. På denne måten kan arbeidsgleden lettere bevares, og livet i klasserommet kan preges av tillit og trygghet.


Vil du lære mer om blinde felt? Sjekk ut boken Kjenn deg selv som lærer - utnytt ditt potensial


96 visninger1 kommentar

1 Comment


Benjamin Franklin skrev i år 1750: Det er tre ting som er ekstremt hardt. Stål, en diamant og evnen til å kjenne seg selv. Derfor et viktig tema😊


Like
bottom of page