top of page

Med denne boken vil lærere kunne forstå skolefravær på en ny måte. Ved å få en plattform å jobbe ut ifra kan skolene og lærerne finne de gode løsningene både for skolen og for eleven det gjelder. Det er vanskelig å forstå hvorfor en elev helt eller delvis slutter å møte opp på skolen. Eleven klarer sjelden å forklare eget skolefravær, og foreldrene og skolen kan ha ulike oppfatninger av årsaken, noe som ofte fører til konflikter. Forfatteren viser hvordan lærere og skolen bør jobbe med elevene slik at de kan komme frem til en felles forståelse og til tiltak som virker. Sara Eline Eide ble opptatt av skolefravær da hun jobbet som miljøarbeider med elever som strevde i skolehverdagen. Elevene som trakk seg tilbake fra skolefellesskapet hadde noe felles; en manglende mestringsfølelse og trygghet i skolesituasjonen, skamfølelse over å ikke passe inn og en opplevelse av ikke å ha verdi. Hun har fått mye erfaring med hvordan vi kan nå inn til elevene, skape god dialog med foreldrene og vet nå mye om hva som må til for å løse skolefraværssaker.

 

Skolefravær er et stort og komplekst tema. Sara Eline Eide har likevel klart å skrive en forbilledlig kort og konsis bok om sentrale aspekt ved temaet, jeg blir imponert over hvor mye godt hun får frem på så lite plass. Den er lettlest, med et godt og tilgjengelig språk. Boken spenner fra refleksjoner over store tema som menneskeverd, til helt konkrete tips om hvordan en kan møte barns følelser på en god måte.

Skolefravær

kr 179,00Pris
    bottom of page