top of page

Tilgjengelig på nettet

Bli hørt!

Kommunikasjonskurs - ufrivillig skolefravær

  • Starter 23. okt.
  • 1 490 norske kroner
  • På Zoom

Tilgjengelige plasser


Tjenestebeskrivelse

Bli hørt! Et kommunikasjonskurs for deg som er involvert i saker med ufrivillig skolefravær Ufrivillig skolefravær er et av vår tids største, viktigste og vondeste tema. Både lærere, skoleledere, PPT-ansatte og foresatte kan føle at de kommer til kort. Skal man løse disse sakene er god kommunikasjon avgjørende. Og hvor ofte er det ikke nettopp kommunikasjonen som svikter? “Vi blir ikke hørt”, “vi når ikke fram” er formuleringer som til stadighet dukker opp i disse sakene. I dette kurset går vi gjennom teori og praktiske øvelser om kommunikasjon, som er skreddersydd temaet ufrivillig skolefravær. På kursdag 1 gir vi en kort innføring og presenterer øvelser. Mellom kursdagene kan deltakerne teste ut øvelsene, enten det dreier seg om møter mellom skole, ppt og foresatte, eller samtaler med barn/ungdom. På kursdag 2 bygger vi videre på kursdag 1, og det vil være mulig å dele erfaringer fra “utprøvingsfasen” mellom kursdagene. Obs, all slik erfaringsdeling skal ivareta personvern og anonymitet. Målet er at du som deltaker skal få kunnskap om kommunikasjon og helt konkrete redskaper å ta i bruk neste gang du skal delta i en vanskelig samtale. Målgruppe: Alle som er involvert i skolefraværssaker og ønsker nye redskaper for god kommunikasjon. Vi ønsker spesielt foresatte velkommen til å melde seg på. Vi setter opp ett kurs på dagtid på mandager, og ett kurs på kveldstid på torsdager. Fra innholdet: * Den utfordrende samtalen - hvordan forberede seg? * Empatisk kommunikasjon - en firetrinnsmodell * Konflikttrappen - trappe opp og ned * Speiling og parafrasering som metode * Vi gjentar og gjentar, men når ikke fram - hva skal vi gjøre? * Lyttekunst - hva er det? Hvordan bruke pauser bevisst. Gjennomføring: Kurset gjennomføres over to kvelder på Zoom. Du bør ha kjennskap til de grunnleggende funksjonene i Zoom og lastet ned nyeste versjon av programmet (gratis, se www.zoom.us). Kursledere: Sara Eline Eide og Jørgen Moltubak


Kommende økter


Avbestillingsregler

Avbestilling og full refusjon i 14 dager etter påmelding, dersom denne kommer senest 14 dager før kursstart. 50% refusjon 14 dager etter påmelding og fram til 14 dager før kursstart. Ingen refusjon fra 14 dager før kursstart.


Kontaktinformasjon

contact@jorgenmoltubak.no

Øvre Slottsgate 3, Oslo, Norway

bottom of page