top of page

Åfoss skole - Skoleutvikling skoleåret 22/23

Her finner du all Info og ressurser til arbeidet.

Hei! (film 3:40)

Forslag til Tidsplan For økta: Her

Presentasjonen som brukes i filmene: Her  Denne er ment til eget bruk og ikke til til reproduksjon i form av PDF, publisering på  nett etc.

 

Samskrivingsdokument: Her 

Bolk 1 - Utviklingsarbeid (film 15:05)

En del av stoffet i filmen om utviklingsarbeid er hentet fra boken Gnistrende samarbeid - håndbok i skoleutvikling fo rlærere. Noe er også hentet fra kapittel 10 i Gnistrende undervisning - håndbok i klasseledelse og undervisningsdesign. Det kapitlet kan du lese her i PDF-format (3 sider)

Bolk 2 - Profesjonsutvikling og lærerrollen (film 12:04)

Bolk 3 - Den gode oppstarten (film 17:17)

Bolk 4: Hvordan skape motivasjon? (film 7:33)

Filmen om motivsasjon er en svært kortfattet versjon av kapittel 6 i boken Gnistrende undervisning. Hvis du vil lese kapitlet, finner du det i pdf-form her.

Onsdag 31.08.22 - Om å sette gode mål for arbeidet (14 min.):

Denne filmen handler om mål - hva kjennetegner gode mål, forskjellen på resultatmål og effektmål, og SMART-mål. Ha penn og papir tilgjengelig og sett filmen på pause når du/dere løser oppgaver. Teorien er ikke vanskelig å forstå, men det krever øving å bruke denne typen mål i arbeidet. For å få respons kan du skrive besvarelsene inn i dette samskrivingsdokumentet.

Onlinekurset.NO: Dersom dere er interesssert, kan dere ta en kikk på det asynkrone kurset til boken klasseledelse på internett her. Første leksjon ligger åpent ute.

Bøker: Er dere interessert i noen av bøkene mine, kan de bestilles her.

 

bottom of page