Om Gnist skoleutvikling

Gnist skoleutvikling

 

Gnistrende.net kan du bestille kurs, foredrag og bøker for lærere, skoleledere og andre som jobber med undervisning og læringsledelse.

 

Alle våre tjenester er kjennetegnet av engasjement, relevans, faglig forankring og praktisk tilnærming.

 

Etter et kurs eller et foredrag skal deltakerne umiddelbart kunne ta i bruk teknikker, redskaper og øvelser i egen praksis.

 

Gnistrende.net ble opprinnelig etablert som en ressursside til Jørgen Moltubaks bok “Gnistrende undervising” i 2015. Fra 2020 tilbys et bredt spekter av tjenester. Vi skreddersyr gjerne opplegg sammen med samarbeidspartnere som har høy spisskompetanse på sine felt.

Vi tilbyr åpne kurs, kurs på bestilling fra oppdragsgivere, og i samarbeid med andre aktører. 

Mer og mer av kursingen foregår online - finn ditt kurs på portalen 

Onlinekurset.no

Tidligere kunder:

Akademiet videregående skole, Sandnes

Akademiet videregående skole, Ålesund

Akademiet Ypsilon, Drammen

Akademika Frydelund

Akershus fylkeskommune, fylkeselevrådet

Aktiv undervisning - Scandec systemer

Ammerud skole

Amnesty

Berg skole, Oslo

Bjøråsen skole

Bryne vidaregåande skule

BUFDIR / ICDP-Norge

Buskerud Voksenopplæring

Bærum Voksenopplæring

Drømtorp VGS

Eidsberg kommune

Eilert Sundt videregående skole

Fagfokus

Fagskolen Kristiania

Globalskolen

Grevlingen  skole

Gyldendal undervisning

Horten videregående skole

Human Etisk forbund

Høyskolen Kristiania

Jaer skole, Nesodden

JobbAktiv

Kopinor

Kristiandsand katedralskole

Krokelvdal skole

Musikk i skolen - musikklærerdagene

Møre og Romsdal Voksenopplæring

Menstad ungdomsskole

Mæla ungdomsskole

Natur VGS

Naturfagsenteret

Nesodden kommune, felles planleggingsdag

Nkul

Nordkapp VGS

Nordland Voksenopplæring

Nygård skole, Bergen

Oppland Human Etisk forbund

Oslo Voksenopplæring, Helsfyr

Oslo Voksenopplæring, Rosenhof

OsloMet – PPU yrkesfag, Kjeller

OsloMet 5-10 lærerutdanningen, Bislet

 

Risør VGS

Rogaland Voksenopplæring

Romsdal videregående skole, Molde

 

Samarbeidsforum for estetiske fag

Selvhjelp Norge

Skittenelv skole, Tromsø

Skjelnan skole, Tromsø

Skogmo videregående skole, Skien

Språksenteret, Sofienberg

Steinerskolen på Nesodden

Steinerskolen i Bærum

Stranden skole

Svendstuen skole, Oslo

 

Telemark Voksenopplæring

Tokerud ungdomsskole

Troms Voksenopplæring

 

Universitetet i Sør-Øst-Norge – biblioteket

Universitetet i Sør-Øst-Norge- Profesjonskonferansen

Vestfold Human Etisk forbund

Vestfold Voksenopplæring

VGS Online

 

Østfold Human Etisk forbund

Øyatun skule

Østfold Voksenopplæring

Åfoss barneskole

Årvoll skole, Oslo