top of page

Om gnistrende.net

Om gnist skoleutvikling

Hos Gnist skoleutvikling kan du bestille kurs, foredrag og bøker for lærere, skoleledere og andre som jobber med undervisning og læringsledelse.

 

Alle våre tjenester er kjennetegnet av engasjement, relevans, faglig forankring og praktisk tilnærming.

 

Etter et kurs eller et foredrag skal deltakerne umiddelbart kunne ta i bruk teknikker, redskaper og øvelser i egen praksis.

 

Gnistrende.net ble opprinnelig etablert som en ressursside til Jørgen Moltubaks bok “Gnistrende undervising” i 2015. Fra 2020 tilbys et bredt spekter av tjenester. Vi skreddersyr gjerne opplegg sammen med samarbeidspartnere som har høy spisskompetanse på sine felt.

Vi tilbyr åpne kurs, kurs på bestilling fra oppdragsgivere, og i samarbeid med andre aktører.

 

Vi jobber sømløst fysisk / digitalt og hybrid, og skreddersyr et opplegg som kan bestå av fysiske møter/kurs/foredrag, asynkrone opllet på portalen Onlinekurset.no og livesesjoner på Teams/Zoom.

Tidligere kunder:

bottom of page