top of page
Gnistrende sammarbeid.png

Gnistrende skoleutvikling - samarbeid i en tid med endring

Alle ønsker et godt samarbeid og gode utviklingsprosesser. Hva skal til for å lykkes med profesjonsutvikling og organisasjonsutvikling?
 
Opplever du at møtene er uproduktive? At man bruker mye av tiden på å formidle informasjon? Er det spenninger og ulikheter innad i kollegiet som hemmer samarbeidet? Vender man stadig tilbake til de samme problemene uten å komme videre?
 
I kurset Gnistrende skoleutvikling trekker vi linjer mellom de overordnede mål og visjoner, og de hverdagslige utfordringer. Tema som god møtekultur og effektiv informasjonsflyt, kobles med sosialpsykologiske øvelser for å dyrke samarbeid. Kan vi forløse ressurser ved å se at motsetninger og ulikheter representerer kraft og muligheter?

Gnistrende samarbeid tilbys som halvdags- og heldagskurs, og er egnet for ressursgrupper / ledergrupper og hele personalet på f. eks. planleggingsdager. Settes opp på bestilling.

bottom of page