top of page

Tilstedeværelse og kaoskontroll

iikillustrasjon_test.jpg
Improvisasjon banner-05.png

 

Tilstedeværelse og kaoskontroll er et kurs som bygger på boken Improvisasjon i klasserommet - frigjør superkraften.  Kurset tar utgangspunkt i prinsipper for improvisert teater. Disse brukes som redskaper for å utvikle en klasseromspraksis preget av samarbeid og fellesskap, ikke konkurranse. Det handler både om å lære øvelser som kan brukes for å inkludere alle elever i fellesskapsbyggende, skapende prosesser, og at læreren skal utvikle en improviserende grunnholdning for i større grad å bli i stand til å tilpasse undervisningen til den enkelte elev og situasjon.

 

Viktig: Ingen deltakere på disse kursene trenger å utføre øvelser de ikke er komfortable med, og man skal ikke "presses ut av komfortsonen". Tvert imot er respekt for det enkelte individs autonomi og grenser en viktig del av kurset.

 

Kurset består av fem hovedtemaer:

1) Prinsippene for improvisasjonskompetanse og improvisasjonens plass i skolen
2) Å skape en gruppe, dynamikk i gruppedannelse
3) Å bli sett vs. eksponert. Individet i gruppen
4) Å utvikle et improviserende mindset, prosess og kontinuerlig tilpasning
5) Å undervise i improvisasjon

 

Kurset bygger på boken Improvisasjon i klasserommet - frigjør superkraften.

OBS: Kurset lanseres også snart som onlinekurs. Du kan raskt og gratis opprette en profil på kursplattformen Onlinekurset.no for å få informasjon så snart det er klart.

Foto_FrederikTellerup_DSC3806_edited.jpg
75388195_3082861968395691_10709938996290

Tidligere deltakere sier: 

«Øvelsene var enkle, og vi kan enkelt ta dem med oss i klasserommet.»

«Veldig gøy!»

 

«Øvelsene handlet i stor grad om å være oppmerksom på andre, og å spille på lag. Det er svært relevant for lærere.»

 

«Takk for en interessant og leken workshop! Veldig hands on og nyttig for arbeidet som lærer, i tillegg til artig og morsomt å utvikle seg som person gjennom nye erfaringer.»

Tid / sted / pris:

Kurset går over en helg og varer fra 11-16 lørdag og søndag, inkl. én time pause.

Kursavgift: 2200,-

Begrenset antall plasser.

Kurssted Bislett: Akademiet VGS, Pilestredet 56, Oslo.

Kurssted Grønland: QG-senteret, Grønlandsleiret 14, Oslo.

Kursleder: Jørgen Moltubak

bottom of page