top of page
9788245038163.jpg

Jobber din skole med å digitalisere opplæringen? Lager lærere og elever filmer og podcaster og integrerer andre digitale ressurser i undervisningen?


Da spiller klasseledelse en nøkkelfunksjon for at man skal lykkes.

 

I en situasjon hvor hverken de fysiske veggene eller skoleklokka rammer inn skoletimen, må klasseledelsen endres.

 

Derfor har jeg skrevet boken Klasseledelse på internett - håndbok i digital undervisning.

 

Dersom din skole vil øke sin kompetanse i digitalisert undervisning, kan dere bestille boka til lærerne. 
Dere kan også kombinere den med et to timers interaktivt kurs i møtetiden eller på en planleggingsdag, og tilgang til et nettkurs som følger bokens struktur.

 

Til sammen vil boka, den interaktive workshopen og onlinekurset med ferdige leksjoner gi dere en boost i arbeidet med å fornye undervisningspraksisen.

Hvordan foregår det? Les mer om priser, pakketilbud og praktiske gjennomføring eller ta kontakt for mer informasjon:

bottom of page