top of page

Menstad skole - Skoleutvikling skoleåret 22/23

Her finner du all Info og ressurser til arbeidet.

Borgestad 2032: Felles presentasjon

Hei! (film 3:40)

Forslag til Tidsplan For økta: Her

Presentasjonen som brukes i filmene: Her  Denne er ment til eget bruk og ikke til til reproduksjon i form av PDF, publisering på  nett etc.

 

Samskrivingsdokument: Her 

Bolk 1 - Utviklingsarbeid (film 15:05)

En del av stoffet i filmen om utviklingsarbeid er hentet fra boken Gnistrende samarbeid - håndbok i skoleutvikling fo rlærere. Noe er også hentet fra kapittel 10 i Gnistrende undervisning - håndbok i klasseledelse og undervisningsdesign. Det kapitlet kan du lese her i PDF-format (3 sider)

Bolk 2 - Profesjonsutvikling og lærerrollen (film 12:04)

Bolk 3 - Den gode oppstarten (film 17:17)

Bolk 4: Hvordan skape motivasjon? (film 7:33)

Filmen om motivsasjon er en svært kortfattet versjon av kapittel 6 i boken Gnistrende undervisning. Hvis du vil lese kapitlet, finner du det i pdf-form her.

Hvordan skape gode målsetninger? (film 14:00)

MØTETIDEN TIRSDAG 25.10.22: Velg enten å høre en podcast eller lese en bloggpost (Eller Én av Hver).

 

Podcaster:

Hør enten episoden av Skolesnakk med Kjell Evensen om helhetlig vurderingspraksis, og/eller episoden med Ingeborg Øvern om karakterfri underveisvurdering. (Lenker til Spotify - kan også høres alle andre steder hvor det ligger podcaster).

Tekster:

I Bjørn Bolstads blogg, En forhenværende rektors bekjennelse, spør han Bør vi slutte å bruke uttrykket "vurdering for læring"? Jeg lot meg inspirere av bloggposten, og hentet fram en tekst fra boken min, som jeg la på bloggen. Den har overskriften Men rettebunken min får du aldri. 


Refleksjonsspørsmål:

Når du har lest en bloggpost og hørt en podcast, svar på kort på disse spørsmålene:

- Hvilke synonymer til begrepet "vurdering" synes du er mest dekkende?

- Hva mister vi hvis vi fjerner karakterer og andre rangeringer fra vurderingene?

- Hvilke fordeler ser du ved karakterfri vurdering?

- Når og hvordan merker du på eleven at en framovermelding har fungert godt?

Diskuter i grupper.

 

ersom dere er interesssert, kan dere ta en kikk på det asynkrone kurset til boken klasseledelse på internett her. Første leksjon ligger åpent ute.

Bøker: Er dere interessert i noen av bøkene mine, kan de bestilles her.

 

Onlinekurset.NO: Dersom dere er interesssert, kan dere ta en kikk på det asynkrone kurset til boken klasseledelse på internett her. Første leksjon ligger åpent ute.

Bøker: Er dere interessert i noen av bøkene mine, kan de bestilles her.

 

bottom of page