top of page

Dette er en innføringsbok i improvisasjonskompetanse for lærere og lærerstudenter. Boken presenterer ulike perspektiver på improvisasjonsbegrepet, med vekt på impulser fra improvisert teater. Gjennom teori og øvelser viser Moltubak hvordan læreren kan utvikle et improviserende tankesett og handlingsmønster. Slik blir læreren bedre rustet til å håndtere komplekse og uforutsigbare undervisningssituasjoner. Forfatteren viser også hvordan øvelser fra teaterimprovisasjon kan brukes som verktøy for å bygge selvtillit og lærevilje i den enkelte elev og kan skape et trygt og inkluderende klassemiljø.

 

Fra anmeldelser:

«I boka presenterer Moltubak ulike perspektiver på improvisasjonsbegrepet. Gjennom teori og en god beskrivelse av ulike øvelser viser han hvordan læreren kan utvikle et improviserende tankesett og handlingsmønster [...]. Les boka! Jeg er ikke i tvil om at det vil føre til en positiv opplevelse.»

Geir Martinussen i Utdanning nr. 6-20.

 

«Interessant, originalt og trolig meget treffende knytter Moltubak utviklingen av lærerautoritet til det å ta hensyn til og å utnytte muligheten som oppstår når noe uventet skjer [...]. Et sjeldent verdifullt bidrag til alle lærere som tar klasseromsundervisning på alvor.»

Hallvard Håstein i Bedre skole nr. 2-20.

Improvisasjon i klasserommet - signert eksemplar

kr 329,00Pris
  • Dette er et signert eksemplar med en personlig hilsen i boken. Den kan derfor ikke returneres. Dersom du ønsker et eksemplar uten personlig hilsen fra forfatteren, er boken tilgjengelig i alle nettbokhandler.

bottom of page