top of page

Prosessledelse skoleutvikling

Et enkeltstående kurs eller foredrag har verdi i seg selv. Men ønsker man å få til grunnleggende endringer, må man jobbe systematisk, over tid, og prosessene må være forankret i hele organisasjonen.

I denne prosessen kan det være nyttig med et blikk utenfra, og hjelp til å designe et løp. 

Hvilke tema bør inkluderes i prosessen?

Hvordan sette gode og nyttige målsetninger?

Hvordan justere tempo og kurs underveis?

Og ikke minst: Hvordan sikre involvering og skape indre motivasjon hos alle lærere?

Gjennom prosessledelsen ser vi på helhet og sammenheng både mellom individuell og kollektiv kompetanseheving, innhold i møter og på planleggingsdager og sørger for at det er sammenheng mellom overordnede verdier og prinsipper og hverdagens aktiviteter.

Hør mer om hvordan arbeid med skoleutvikling kan foregå i Skolesnakk:

18815089_1756521217696446_14432269770669

Gnistrende undervisning, 2015

bryne.jpg

Hybridforedrag fysisk/stream

Bryne VGS, oktober 2020

bottom of page