top of page
Foto_FrederikTellerup_DSC9720.jpg
Foto_FrederikTellerup_DSC9694.jpg
Foto_FrederikTellerup_DSC9749_edited.jpg

Trygg foran klassen - presentasjonsteknikk

Opplever du at elever fra "generasjon prestasjon" er stresset, og at dette gir seg utslag i vegring mot å holde presentasjoner foran klassen? For mange er det å snakke foran en forsamling noe av det mest angstskapende de kan tenke seg. Samtidig er evnen til å vise kompetanse muntlig viktig i skolen. I dette kurset lærer du hvordan du som lærer kan jobbe med presentasjonsteknikk med de stressede elevene. 

Kurset inneholder praktiske og konkrete øvelser innenfor tema som pust, kroppsspråk, stressmestring,læring og memorering av tekst, og kognitive teknikker for å snu frykt til entusiasme.

 

Å bli trygg foran klassen handler om å jobbe med elevenes selvfølelse og selvbilde, å gi mot til å gjøre seg synlig foran andre, trygget til å la sin stemme høres. Muntlige presentasjoner er ett av stedene hvor krysningspunktet mellom fagkompetanse og livsmestring er svært synlig.

Tid / sted / Pris:

Kurset varer i tre timer inkl. pauser.

Kursavgift: 990,-

Earlybirdkode TIDLIG30 gir 30% rabatt på kursavgiften. Pris: 693,- (Begrenset antall plasser).

Kurssted Bislett: Akademiet VGS, Pilestredet 56, Oslo.

Kursleder: Jørgen Moltubak

Ingenting kan bestilles akkurat nå. Kom tilbake senere.
bottom of page