top of page
Facebook banner.jpg
etter-snakk 090221.jpg

Alle episoder:

Episode 10 Ingeborg Overn underveisvurde
Episode 10: Hvordan få til god, karakterfri underveisvurdering, Ingeborg Øvern?

I denne jubileumsepisoden (episode 10!) snakker jeg med Ingeborg Øvern om hvordan vi kan få til god, karakterfri underveisvurdering. Ingeborg jobber som norsklærer på Hartvig Nissen VGS i Oslo. Hun har prøvd å kutte ut karakterer underveis i semesteret i VG1 og VG2, og konsentrere tilbakemeldingene rundt den gode samtalen. Hvordan får man tid til det? Hvordan får man nok vurderingsgrunnlag? Det er nok spørsmål mange stiller seg, og de blir også stilt i denne episoden.

Hør episoden her (link til Spotify).

Episode 9 liv anne fossbraten kroppsspra
Episode 9: Hvordan jobbe med kroppsspråk via webcam, Liv Anne Fossbråten?

Hvordan jobbe med kroppsspråk via webkameraet? Liv Anne Fossbråten er førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold, stand up - komiker, historierforteller og skuespiller. Tidligere har hun forsket på lærernes kroppsspråk i klasserommet. I denne episoden snakker vi om de utfordringene som ligger i å "komme gjennom skjermen", å gi tydelige signaler i onlinekommunikasjon og om forskjellen på fysisk kommunikasjon og digital kommunikasjon.

Hør episoden her (link til Spotify).

Episode 8 gave.jpg
Episode 8: Våren 2021 er en gave! La oss pakke den opp!

LEtter avgjørelsen om eksamen, har mange fått mange uker ekstra til disposisjon. Uavhengig av hva man mener om beslutningen, kan man se på hendelsen som en gave? Å vurdere uforutsette hendelser som gaver er en viktig brikke i improvisasjonskompetanse, og i denne episoden går jeg gjennom både hva det betyr, og hva de andre brikkene er. Dessuten sender jeg en utfordring til deg som lytter!

Hør episoden her (link til Spotify).

Episodebilde 6 - Judith Klein baerekraft
Episode 7: Hvordan bli en bærekraftig lærer, Judith Klein?

Lærere er store forbilder, men må vi bli vegetarianere og slutte å kjøre bil for å ha troverdighet i arbeidet med bærekraftig utvikling? Dette er blant spørsmålene Judith Klein får i denne episoden om arbeidet med bærekraftig utvikling i skolen.
Judith Klein er PhD.-stipendiat ved Høgskolen Innlandet, var sentral i arbeidet med Fagfornyelsen, har skrevet boken Bærekraftig utvikling i skolen, og har i 20 år jobbet med frivillige organisasjoner for utviklingspolitisk endring innenfor klima og miljø.

Ressurser referert til i denne episoden: 

Klein, Judith (2020): Bærekraftig utvikling i skolen (Pedlex)

Hør episoden her (link til Spotify).

Episode 6 god daarlig undervisning.jpg
Episode 6: Det handler ikke om fysisk eller digital, men om god eller dårlig undervisning!

Fysisk, digital, hjemme, ute, borte, i denne episodene snakker jeg om de ulike beskrivelsene av undervisningen. Kan vi slutte å bruke uttrykket "digital hjemmeskole"? Hjemmeskole behøver ikke være digital, og digital undervisning behøver ikke foregå hjemme. Dessuten tar jeg meg et stort glass havremelk etter oppfordring fra en dame Facebook.

Hør episoden her (link til Spotify).

Episodebilde 5 Dag Johannes Sunde eksame
Episode 5: Hva skal vi gjøre istedenfor eksamen, Dag Johannes Sunde?

Hva skal vi gjøre istedenfor eksamen? Dag Johannes Sunde er gjest i denne episoden av Skolesnakk. Han jobber som spesialrådgiver i avdeling for oppvekst og kunnskap i Oslo kommune, og har skrevet bøkene Drømmelæreren og Fra læreplan til klasserom. I denne episoden snakker vi om de ulike vurderingsformene som finnes, underveisvurdering, sluttvurdering, standpunkt og eksamen. Hvorfor vekker disse diskusjonene så sterke tanker og følelser? Hvilket behov har vi for å kalibrere karakterer mellom skoler og kommuner, og kan vi tenke oss helt andre måter å gjøre det på enn bruk av eksamen?

Ressurser referert til i denne episoden: 

Sunde, D.J. Drømmelæreren (2019)

Sunde, D.J. og Wille, T.S.: Fra læreplan til klasserom (2017)

Financial Times: Educators around world seek to take axe to exam-based learning

Dag Johannes' bloggpost: Eksamen er passé og henger ikke med i tiden.

Hør episoden her (link til Spotify).

Episodebilde 4 relasjonsbygging.jpg
Episode 4: Hvordan jobbe med relasjonsbygging med (altfor) mange elever?

I episode 4 undersøker jeg hvordan vi kan jobbe med relasjonsbygging mot en stor gruppe elever. Episoden er en direkte oppfølging til episode 2, "Hva om vi kuttet ut anmerkninger" og det kan være lurt å høre den først.
Anmerkninger er et multifunksjonsverktøy, og multifunksjonsverktøy er aldri like bra som spesialverktøy. Kan vi heller jobbe spesialisert med kartlegging, kommunikasjon og atferdsendring? Det tenker jeg høyt om i denne episoden. Og så tipser jeg om den amerikanske podcasten Don't quit your day job med gjest Melissa Camilleri  hvor de sier awesome i annenhver setning. Og understreker hvor viktig det er å gi spesifikke komplimenter.

Bøker referert til i denne episoden: Guro Øiestad: Feedback. Jan Spurkeland: Relasjonskompetanse.

Hør episoden her (link til Spotify).

Episodebilde 3_ Heidi Vibeke Pedersen te
Episode 3: Er tegning like viktig som matte, Heidi Vibeke Pedersen?

Hva kan målstyring gjøre med blikket vi møter elevene med? Heidi Vibeke Pedersen har bakgrunn som byråkrat og sammenligner målstyring på ulike sektorer. I Osloskolen fikk datteren hennes utelukkende tilbakemeldinger på svake prestasjoner i de såkalte "basisfagene", men ingen fanget opp at hun hadde ferdigheter og stor motivasjon innenfor tegning. I denne episoden snakker vi om rommet for å se hele mennesket innenfor systemer som kan virke rigide. Og vi spør: Hva ville skje om det var kroppsøving, mat & helse og kunst & håndverk som ble regnet som "basisfagene" i skolen?

Heidi Vibekes kronikk i VG: Målstyring i skolen, få det ut nå

Hør episoden her (link til Spotify).

Episodebilde 2 anmerkninger.jpg
Episode 2: Hva om vi kuttet ut... anmerkninger?

Visste du at fra 1889 fikk lærere dokumentasjonsplikt og måtte skrive ned hver gang de brukte fysiske avstraffelser mot elevene? Eller at korporlig avstraffelse ble ulovlig i 1936. I denne episoden trekker jeg noen historiske linjer for arbeidet med orden og atferd, og spør om det er på tide å kutte ut systemet med anmerkninger. Bør vi  jobbe mer kvalitativt og mindre kvantitativt?

Hva om vi kuttet ut...-episodene kommer med konkrete forslag på sånt som bør ut for å gi plass til andre ting. Forslag til episoder mottas med takk. Hva skal ut?

Artiklene som refereres i episoden:

Busterud, Kjersti: Straffet på skolebenken

Rønniksen, Nils Johan: Fryktens lønn - avstraffelser i skolen

 

Forskrift til Opplæringslova - vurdering i orden og atferd (Lovdata)

Anbefalt lytting:

Lektor Lomsdalens Innfall episode 278: Jan Spurkeland om relasjonspedagogikk (link til Spotify)

Hør episoden her (link til Spotify).

Episodebilde 1 _ Kjell Evensen Vurdering
Episode 1: Hvordan få til helhetlig vurderingspraksis, Kjell Evensen?

Hvor stort er spennet mellom vurdering slik den burde være, og slik den er i praksis? Det er blant spørsmålene som dukker opp i samtalen med Kjell Evensen. Han jobber som prosessveileder ved Senter for livslang læring, Høgskolen Innlandet. Han har også vært sentral i arbeidet med Fagfornyelsen.

Hør episoden her (link til Spotify).

Skolesnakk-01 (1).jpg
Pilot 3: Hva er din Topp-5-liste for digital undervisning, Erlend Kobro?

Erlend Kobro er gjest i denne tredje pilotepisoden av Skolesnakk. Han får spørsmålet: Hva er din Topp-5 - liste til digital undervisning? Du vil ikke tro hva som er på førsteplass...

Her er linkene Erlend snakker om i episoden: Factorio, bøkene Det speliferade klassrummet

Actionable gamification

Spillpedagogene

 

Hør episoden her (link til Spotify).

Skolesnakk-01 (1).jpg
Pilot 2: Topp ti feilslutninger om digitalisert undervisning

Erlend Kobro er gjest i denne tredje pilotepisoden av Skolesnakk. Han får spørsmålet: Hva er din Topp-5 - liste til digital undervisning? Du vil ikke tro hva som er på førsteplass...

Her er linkene Erlend snakker om i episoden: Factorio, bøkene Det speliferade klassrummet

Actionable gamification

Spillpedagogene

Hør episoden her (link til Spotify).

Skolesnakk-01 (1).jpg
Pilot 1: Spesialundervisning mot et helt trinn?

Kan man jobbe spesialpedagogisk mot et helt trinn?
I denne første pilotepisoden er Tone Liljedahl Stavseth gjest. Hun jobber i PPT i Bergen, og er deltaker i forskningsprosjektet "Samarbeid om utvikling av kompetanse for inkluderende praksis i barnehage og skole" (SUKIP). Vi snakker om forskjellen på ordinær undervisning, tilpasset opplæring og spesialundervisning, og om hvordan man kan få lærere, skoleledere og ansatte i PPT til å jobbe godt sammen.

Hør episoden her (link til Spotify).

Skolesnakk-01 (1).jpg
Velkommen - Hva er Skolesnakk?

Skolesnakk er en splitter ny skolepodcast. Den handler om hvordan vi skaper god undervisning og en bra skole. I denne episoden forteller ansvarlig redaktør og programleder Jørgen Moltubak om planene for podcasten.

Hør episoden her (link til Spotify).

Skolesnakk og Ettersnakk produseres av Moltubak media og undervisning, og redigeres etter Redaktørplakaten og Vær varsom - plakaten. Ansvarlig redaktør er Jørgen Moltubak. Podcasten er redaksjonelt og økonomisk uavhengig, og finansieres av lytterbidrag på Patreon.com. Podcasten inneholder ikke annonser eller produktplassering.

bottom of page