top of page

Bøker

Undervisningen digitaliseres. Fysiske vegger og skoleklokka rammer ikke lenger inn en skoletime. Hvordan skape god opplæring i en grenseløs kontekst? Hvordan kommunisere gjennom kamera, mikrofon og skjerm?

 

Klasseledelse på internett. Håndbok i digital undervisning er en kortfattet og effektivt formidlet guide for alle lærere som vil ta spranget fra klasseromsundervisning til nettbasert undervisning. Boka beskriver de viktigste likhetene og forskjellene på klasserom og nett, og gir konkrete tips til en involverende og motiverende digital undervisning.

Boken kan kombineres med:

- En to timers interaktiv workshop som gjennomgår det viktigste innholdet

- Asynkront nettkurs med videoleksjoner som følger bokens kapittelstruktur og har mye bonusmateriale.

- Opplegg for et fem ukers utviklingsarbeid i kollegiet.

"Les boka! Jeg er ikke i tvil om at det vil føre til en positiv opplevelse."

"På en overbevisende måte presenteres vi blant annet for hvordan improvisasjon både skaper et positivt fellesskap og et godt miljø for samarbeid."

Geir Martinussen i Utdanning nr. 6-20. Les hele anmeldelsen på Utanningsnytt.no eller hfdgdffdger (pdf)

"Et sjeldent verdifullt bidrag til alle lærere som tar klasseromsundervisning på alvor"

Hallvard Håstein i Bedre Skole nr. 2/2020

Les hele anmeldelsen her (pdf).

“Måten boka løfter fram en improviserende holdning på, [er] så prisverdig at det bør kvalifisere den til å bli pensum på alle lærerutdanninger."

Elin Lindberg i Prosa (5/20)

"Flott bok og høyst relevant for alle lærere. Du er en svært dyktig formidler av pedagogikkfaget og improfaget 🙂 denne burde på pensum på lærerutdanningen"

Simen Hovd. Dramalærer ved Hartvig Nissen VGS og improvisatør ved Det Andre Teatret

lesere.png

Andre bøker:

Gnistrende undervisning
 - håndbok i klasseledelse og undervisningsdesign
Gnistrende-undervisning_Fotokreditering-

Boken er en inspirerende og praktisk bok for deg som er lærerstudent, nyutdannet lærer eller erfaren lærer og ønsker å videreutvikle deg som klasseleder. Boken tar for seg viktige områder som tidskontroll, oppmerksomhetsstyring og lærerens autoritet og utstråling. Den handler om å ta kontroll over en maurtue og litt om å kjøre radiobil. Boken diskuterer også hvordan man på en forskningsinformert måte kan drive målrettet endrings- og utviklingsarbeid. Andre utgave er oppdatert med to nye kapitler om motiverende klasseledelse og lærerens kroppsspråk og 50 nye øvelser. Stoffet visualiseres gjennom eksempler fra film og litteratur. Hvordan skaper Michelle Pfeiffer den gode timen i Dangerous minds? Hva kan Elias Rukla og Ask Burlefot lære oss om kjedsomhet og engasjement i skolen? Hvorfor kommer den idealistiske læreren Marianne i Kongsvik ungdomsskole til kort i møtet med elevene? Bokens hovedbudskap er at veien til en tilpasset opplæring for 100 % av elevene i skolen går via god klasseledelse.

Gnistrende samarbeid
- håndbok i skoleutvikling for lærere
Gnistrende-samarbeid_Fotokreditering-Gyl

Håndbok i skoleutvikling for lærere. En praksisnær og nyttig bok for lærerfellesskap som vil samarbeide om å utvikle skolen som lærende organisasjon. Boken tar for seg forutsetninger for samarbeid, som tidsstyring, informasjonsflyt og møtekultur. Den inneholder omfattende opplegg for kollegaobservasjon og et rikt utvalg utviklingsprosjekter. Gnistrende samarbeid bygger på boken Gnistrende undervisning - Håndbok i klasseledelse og undervisningsdesign og er en innholdsrik verktøykasse for alle som ønsker å skape en skolehverdag preget av god struktur og inspirerende møter, slik at tiden kan brukes til det viktigste: Å følge opp hver enkelt elevs faglige og sosiale utvikling.

Fortellemagi
- kunsten å bruke fortellinger i formidling
Fortellemagi_Fotokreditering-Gyldendal.j

Fortellemagi er en bok for deg som ønsker å utvikle ferdigheten din i å skape fortellinger. Enten du vil bruke fortellinger i undervisning, som del av taler eller foredrag, i jobbintervju eller for å skrive noveller og romaner, er det å fortelle en ferdighet som kan læres og videreutvikles. Virkeligheten kan ikke bare fortelles i stadig nye versjoner, den kan skapes helt på nytt gjennom fortellinger. Der noen vil fortelle, og noen vil lytte, kan fortellinger vokse fram og skape mening og sammenheng. Fortellemagi gjør deg tryggere på fortellehåndverket, og viser deg hvordan du bruker fortellinger for å informere, underholde, engasjere og overbevise.

bottom of page